Reklama cyfrowa dalej nazywana "Wpisem" lub "Ogłoszeniem" może dotyczyć tylko jednego gabinetu protetyki słuchu. Każdy kolejny gabinet musi znajdować się w nowym wpisie.
Osoba publikująca reklamę musi posiadać zgodę właściciela gabinetu.
Wszelkie dane zawarte w reklamie muszą być zgodne z prawdą.
Osoba publikująca wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Wpisie na potrzeby serwisu.
E-mail podany w ogłoszeniu (użyty do rejestracji konta) musi być autoryzowanym przez właściciela gabinetu środkiem komunikacji z gabinetem protetycznym.
Podając e-mail wyraża się zgodę na otrzymywanie e-maili od administratora serwisu jak i na otrzymywanie ofert oraz reklam związanych z Serwisem "Nasz Protetyk".
Zdjęcia dodane do Wpisu muszą przedstawiać faktyczny wygląd wnętrza gabinetu, zatrudnioną w nim kadre medyczną lub logo firmy.
Usługodawca zastrzega sobie prawdo do usunięcia wpisów łamiących regulamin.
Ogłoszenia dodane do 31 grudnia 2018 roku będę wyświetlane za darmo i bez żadnych zobowiązań do końca 2019 roku. Po tym czasie ogłoszenie wygaśnie. Żadne opłaty nie zostaną naliczone. Właściciel wpisu będzie miał możliwość przedłużenia jego wyświetlania.