Reklama cyfrowa dalej nazywana "Wpisem" lub "Ogłoszeniem" może dotyczyć tylko jednego gabinetu protetyki słuchu. Każdy kolejny gabinet musi znajdować się w nowym wpisie.
Osoba publikująca reklamę musi posiadać zgodę właściciela gabinetu.
Wszelkie dane zawarte w reklamie muszą być zgodne z prawdą.
Osoba publikująca wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Wpisie na potrzeby serwisu.
E-mail podany w ogłoszeniu (użyty do rejestracji konta) musi być autoryzowanym przez właściciela gabinetu środkiem komunikacji z gabinetem protetycznym.
Podając e-mail wyraża się zgodę na otrzymywanie e-maili od administratora serwisu jak i na otrzymywanie ofert oraz reklam związanych z Serwisem "Nasz Protetyk".
Zdjęcia dodane do Wpisu muszą przedstawiać faktyczny wygląd wnętrza gabinetu, zatrudnioną w nim kadre medyczną lub logo firmy.
Usługodawca zastrzega sobie prawdo do usunięcia wpisów łamiących regulamin.
Ogłoszenia dodane do 31 grudnia 2019 roku będę wyświetlane za darmo i bez żadnych zobowiązań do końca 2020 roku. Po tym czasie ogłoszenie wygaśnie. Żadne opłaty nie zostaną naliczone. Właściciel wpisu będzie miał możliwość przedłużenia jego wyświetlania. 

Portal zastrzega sobie możliwość przedłużenia widoczności wpisu niobciążając przy tym ogłoszeniodawcy.