Odpowiedz: Sugestie

Tworzysz post jako gość
Proszę wybrać Zaloguj lub Zarejestruj do przeskoku.
X

Historia tematu: Sugestie

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

2015/03/04 23:02
Sugestie

Zostało to już poprawione.

Dziękuję za tak wnikliwe czytanie :)

  • Anonim
  •  Avatar
2015/03/04 19:43
Sugestie

W artykule o dofinansowaniach chyba jest błąd, bo wg rozporządzenia dofinansowanie do 26 roku życia przysługuje nie tylko osobą uczącym się.W rozporządzeniu zapisu o tym czy osoba ma się uczyć czy nie w ogóle nie ma.Pozdrawiam

2014/07/01 02:44
Sugestie

Czekamy na sugestie dotyczące serwisu