Dlaczego dwa aparaty?

Dwa aparaty sluchowe

Czy założysz pół okularów? Wyjdziesz z domu w jednym bucie? Czy pomoże Ci jedna rękawiczka?

Dlaczego miałbyś nosić połowę systemu słyszenia?

Prawidłowo funkcjonujący system słuchu składa się z dwóch uszu. Zazwyczaj większość osób mających problemy ze słuchem ma ubytek zarówno na lewe jak i na prawe ucho.

Zastosowanie tylko jednego aparatu pomaga tylko doraźnie. Drugie ucho nie wysyła dźwięków do mózgu mózg stopniowo przyzwyczaja się do braku bodźców dźwiękowych, w następstwie tego dochodzi do deprywacji słuchu.

Z biegiem czasu ucho z aparatem słuchowym będzie rozumiało więcej, natomiast w drugim nie pobudzanym problem będzie się pogłębiać. Będą występować coraz większe dysproporcje. Zastosowanie dwóch aparatów przywróci naturalne funkcje słyszenia. Dźwięki będą słyszane z obydwu kierunków. W innym przypadku może występować błąd w lokalizacji źródła. Poruszający się samochód od strony ucha nie zaaparatowanego będzie słyszany, jakby nadjeżdżał ze strony przeciwnej,co w konsekwencji może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji.

Stwierdzono naukowo, że dobre słyszenie mowy przy pomocy dwóch aparatów można osiągnąć wykorzystując mniejszą głośność, ze względu na sumowanie dźwięków. Dwa działające prawidłowo aparaty są szczególnie potrzebne gdy prowadzimy rozmowę w hałaśliwym miejscu aby w tej trudnej sytuacji wyłapać głos ludzki a przyciszyć pozostałe dźwięki. Nosząc jeden aparat słuchowy zachowujemy się nienaturalnie, np. starając się zrozumieć rozmówcę zamiast patrzeć mu w oczy nadstawiamy zaaparatowane ucho. Jest to odruch z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy, jednak wygląda nieelegancko, tak jak byśmy ignorowali partnera.

Zdaniem wielu protetyków lepsze efekty zrozumienie mowy uzyskuje się nosząc dwa aparaty niższej klasy niż luksusowy ale tylko jeden.