3.55

Badanie słuchu

Badania słuchu możemy podzielić na dwie główne grupy.

Badanie sluchu

  • Subiektywne - To badania słuchu w których musimy brać czynny udział. Zostaniemy poproszeni o odpowiedź na pytania lub naciśniecie przycisku. Tego typu badań nie można przeprowadzić dla małych dzieci, osób psychicznie chorych albo osób które mogą mieć korzyść z błędnych wyników.
  • Obiektywne - Nie wymagają naszego czynnego udziału.

Innym podziałem badań słuchy jest podział na badania:

  • Progowe -Badania progowe pozwalają określić poziom najcichszego dźwięku jaki jesteśmy w stanie usłyszeć
  • Nadprogowe - Badania nadprogowe oceniają percepcję dźwięku powyżej progu słyszenia

Rodzaje badan słuchu:

Audiometria tonalna

To najpopularniejsze badanie. Zwykle kiedy potocznie mówi się o badaniu słuchu ma się na myśli właśnie to badanie. Dzieli się na:

Audiometrię powietrzną

Audiometria tonalna jest badaniem subiektywnym progowym. Celem badania jest określenie progu słyszenie dla tonów czystych. Tony podawane są przez słuchawki od częstotliwości 125 Hz co oktawę.

Sposób przeprowadzenia badania:

Osoba badana siedzi w wyciszonym pomieszczeniu, najczęściej jest to specjalna kabina ciszy. Zakłada słuchawki przez które podawane są dzięki. Badanie jest całkowicie bezbolesne. Zadaniem pacjenta jest zasygnalizowanie poprzez naciśnięcie przycisku momentu w którym zaczyna słyszeć dźwięk. Protetyk słuchu prowadzący badanie zapisze na specjalnym formularzy poziom głośności na którą zareagował badany. Następnie prowadzący badanie zmieni częstotliwość dźwięku, czyli dźwięk stanie się bardziej piszczący lub bardziej dudniący i tu znów badany będzie miał za zadanie wskazać moment w którym zaczyna słyszeć dźwięk. Nie należy się martwić że nie usłyszymy dźwięku, prowadzący badanie będzie podawał sygnał coraz głośniej aż w końcu usłyszymy i tą właśnie wartość zapisze na formularzu. Czynność ta będzie powtarzana dla częstotliwości 125Hz , 250 Hz, 500Hz, 1000 Hz, 2000Hz, 4000Hz,6000 Hz, 8000Hz. Badanie jest przeprowadzane dla każdego ucha osobno. Z zapisanych przez protetyka słuchu wartości powstanie wykres – audiogram. Po zakończeniu badania słuchu protetyk wyjaśni jak wygląda nasz słuch w porównaniu z osobami dobrze słyszącymi.

Audiometrię kostną

Audiometria kostna przeprowadzana jest w identyczny sposób z tym że zamiast słuchawek zakładanych na uszy stosuje się słuchawki kostne. Słuchawka kostna jest formą wibratora przykładanego do kości ( wyrostka sutkowego) za uchem. Drgania z tej słuchawki rozchodzą się poprzez kości do ślimaka w uchu.

Przykład audiogramu osoby z niedosłuchem:

Audiometria kostna

Audiometria Słowna

Audiometria słowna przeprowadzana jest w celu ustalenia poziomu rozumienia mowy w zależności od poziomu głośności mowy.

Sposób przeprowadzenia badania:

Badanie jest całkowicie bezbolesne. Badany ma założone słuchowi przez które podawane są słowa. Zadaniem badanego jest poprawne powtórzenie usłyszanego dźwięku. Protetyk słuchu prowadzący badanie wykona je dla różnych poziomów głośności. Wyznaczając w ten sposób krzywą zrozumienia mowy.

Przykładowy wykres audiometrii mowy:

audiometria mowy prawidlowa

Audiometria w wolnym polu

Badanie w wolnym polu przeprowadzane jest w celu ustalenia zysku z używanego aparatu.

Sposób przeprowadzenia badania:

Pacjent siedzi w wyciszonym pomieszczeniu w którym z odpowiednio rozmieszczonych głośników podawane są testy słowno-liczbowe. Dzięki temu badaniu dowiadujemy się w jakim stopniu aparat poprawił rozumienie mowy.

Tympanometria

Badanie sprawdza podatność błony bębenkowej w zależności od ciśnienia w przewodzie słuchowym. Badanie pozwala wykryć obecność płynu w uchu środkowym, ocenić pracę kosteczek – Strzemiączka, kowadełka, młoteczka. Dodatkowo to badanie może ocenić odruch mięśnia strzemiączkowego.

Sposób przeprowadzenia badania:

Do ucha badanej osoby wprowadza się szczelną sondę przez którą podaje się na przemian nadciśnienie i podciśnienie. Urządzenie rejestruje wychyl błony bębenkowej. Następnie podawane są głośne dźwięki a urządzenie rejestruje moment w którym skurczy się mięsień strzemiączkowy.

Przykładowe wykresy z tympanometri:

tympanometria

Otoemisja

Badanie te wykonywane jest głównie u małych dzieci jako badanie przesiewowe.

Badanie wykorzystuje zjawisko odbitej energii akustycznej w ślimaku.

Sposób przeprowadzenia badania:

W kanale słuchowym umieszcza się sondę która wysyła dźwięk i nasłuchuje fali wtórnej. Badanie jest całkowicie bezbolesne.

BERA – Badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu.

Badanie rejestruje zjawiska elektryczne które powstają w mózgu po stymulacji bodźcem akustycznym. Badanie jest bezbolesne. Stosowane zwykle u małych dzieci których nie można zdiagnozować Audiometrią tonalną.

Sposób przeprowadzenia badania:

Badanie przeprowadzane jest podczas snu. Na głowie badanego umieszcza się elektrody które rejestrują fale mózgowe. Układ słuchowy pobudza się dźwiękiem do oceny istotna jest fala V.

Wykres z badania BERA

Badanie bera

Można się też spotkać z badaniami:

  • Badanie mową potoczną i szeptem. Odległość z jakiej pacjent może rozróżnić i poprawnie powtórzyć słowa daje podstawowy obraz stanu słuchu.
  • Innym badaniem przeprowadzanym w gabinecie mogą być próby stroikowe. Badanie polega na przykładaniu go głowy i ucha stroików (kamertonów). W taki sposób przeprowadza się próby (Rinnego, Webera i Schwabacha). Badanie te jest całkowicie bezbolesne. Daje to lekarzowi sporą wiedzę na temat naszego stanu słuchu. Jest to Badanie subiektywne.

Zaloguj się aby dodać komentarz

Szukaj

Newsletter

Wpisując swój email poniżej będziesz otrzymywał informację o każdym nowym artykule